POMOC DRUHÝM


Uvědomuji si svou společenskou zodpovědnost a také zodpovědnost před Bohem - pomáhat potřebným, proto podporuji finančně a modlitebně tyto níže uvedené organizace.


Můžete se zapojit a finančně podpořit i Vy:Nadační fond Krmte hladové

byl založen misionářem Dr. Lesterem Sumrallem (1913-1996) v roce 1987 jako odpověď na Boží výzvu: "Ať má církev ve třetím světě nevymře hlady, dokud se nevrátím."

Za dobu svého působení  doručili jídlo a potřebné věci v hodnotě více než 5 miliard Kč hladovějícím a zraněným lidem a především dětem  ve více než 92 národech světa.

Pomáhají rovněž zásobami nouzových potravin během katastrof, jako byly například tsunami v Japonsku, zemětřesení na Haiti, tornáda v Oklahomě, hurikán Sandy a při krizi v Sýrii.


AKCE - Denně plné bříško

Můžete vidět  100 000 dětí, které jsou každý den nakrmeny skrze tuto společnou práci.

Díky pravidelné měsíční podpoře projektu Denně plné bříško můžete pomoci naplňovat fyzické, duchovní a emocionální potřeby dětí, včetně těch, které jsou ze států jako Kambodža, Uganda a Nikaragua.

Díky za Vaši podporu těchto dětí, které potřebují vědět, jak chutná plný život. Vaše měsíční podpora skrze Denně plné bříško znamená tolik moc pro ty, kteří mají tak málo. Pomůže to dnes zaopatřit děti jídlem a doufáme, že i zítra.

Více informací na

www.krmtehladove.czDiakonie Českobratrské církve evangelické

Diakonie ČCE poskytuje sociální, zdravotní i vzdělávací služby ve více než 150 zařízeních po celé ČR.
Kromě toho se zapojujeme do koordinace humanitární pomoci (povodně v ČR) i rozvojové spolupráce v mnoha zemích světa, pomáháme cizincům v ČR. Vzdělávání pro dospělé zajišťuje Diakonická akademie a Vidia ve Vsetíně.

Pro dospělé lidi s duševním, tělesným nebo mentálním postižením nabízíme chráněné bydlení. Klienti se zde učí  bydlet a žít samostatně i s radostmi a obtížemi, které život přináší. Za asistence pracovníků se sami podílí na chodu domácnosti - uklízejí, vaří, nakupují, učí se hospodařit se svými financemi.

Staráte se o někoho blízkého a potřebujete pomoct? Potřebujete, aby někdo doprovodil Vaši babičkku k lékaři, pomohl jí při koupání nebo jí donesl oběd? Pro dospělé lidi se zdravotním postižením a pro seniory nabízíme pečovatelskou službu.

Mnozí lidé mají hned několik omezení už od narození - tělesných i mentálních. Ani odborníci pak nedovedou přesně říct, co všechno takový člověk zvládne a co nikoliv. Zjistit se to dá jedině dlouhodobou praxí, trpělivým posouváním hranic možného. V Diakonii se takové práce nebojíme. Při poctivé a vytrvalé snaze se výsledky vždy dostaví. Člověk, u kterého se zdálo, že bude trvale upoután na lůžko, se samostatně pohybuje, byť na vozíku.

Více informací na

www.diakonie.cz